Zoekresultaten voor mikayla campinos twitter lean, instrumenten, nieuws en bedrijfsprofielen | MarketScreener (2024)

NESTLÉ S.A. 270 md.$

Zoekresultaten voor mikayla campinos twitter lean, instrumenten, nieuws en bedrijfsprofielen | MarketScreener (1)

Nestlé S.A. is 's werelds grootste agrovoedingsgroep. De netto-omzet is als volgt over de productcategorieën verdeeld: - dranken in poedervorm en vloeibare dranken (26,7%): oploskoffie (merken Nescafé en Starbucks), koffie in capsules (Nespresso), chocol ...

CYBERBUZZ, INC. 38 M$

Zoekresultaten voor mikayla campinos twitter lean, instrumenten, nieuws en bedrijfsprofielen | MarketScreener (2)

CyberBuzz, Inc. is een in Japan gevestigd bedrijf dat zich voornamelijk bezighoudt met reclame en marketing via sociale media zoals blogs, Twitter, Facebook en Instagram. De NINARY-dienst en Ripre-dienst zijn betrokken bij de reclame- en marketingbusiness ...

FARMHOUSE, INC 2 M$

Zoekresultaten voor mikayla campinos twitter lean, instrumenten, nieuws en bedrijfsprofielen | MarketScreener (3)

Farmhouse, Inc. is een holdingmaatschappij. Het bedrijf opereert als een technologiebedrijf met meerdere cannabis-gerelateerde divisies en intellectueel eigendom (IP), waaronder het WeedClub Platform, de @420 Twitter handle en een Web3 divisie. Het WeedCl ...

BIO PLANET S.A. 13 M$

Zoekresultaten voor mikayla campinos twitter lean, instrumenten, nieuws en bedrijfsprofielen | MarketScreener (4)

Bio Planet SA is een in Polen gevestigd bedrijf dat voornamelijk actief is in de voedselverwerkingssector. Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie en distributie van ecologische voeding voor mens en dier. Haar merkenportfolio omvat Bio Planet en Bi ...

SHIROHATO CO., LTD. 12 M$

Zoekresultaten voor mikayla campinos twitter lean, instrumenten, nieuws en bedrijfsprofielen | MarketScreener (5)

Shirohato Co., Ltd. houdt zich bezig met de elektronische handel, waarbij binnenkleding van binnenfabrikanten wordt gekocht en via verschillende kanalen op het internet aan individuele klanten wordt verkocht. Het bedrijf verkoopt zijn producten op persona ...

BONDEX SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD. 357 M$

Zoekresultaten voor mikayla campinos twitter lean, instrumenten, nieuws en bedrijfsprofielen | MarketScreener (6)

Bondex Supply Chain Management Co Ltd is een in China gevestigd bedrijf dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met de uitgebreide moderne logistieke dienstenindustrie. Het bedrijf plant, ontwerpt en levert gestandaardiseerde logistieke serviceproducten en op m ...

NEXXEN INTERNATIONAL LTD. 435 M$

Zoekresultaten voor mikayla campinos twitter lean, instrumenten, nieuws en bedrijfsprofielen | MarketScreener (7)

Nexxen International Ltd, voorheen bekend als Tremor International Ltd, is een in Israël gevestigd bedrijf dat zich bezighoudt met digitale reclameoplossingen die gebruikmaken van de nieuwste video-, native en displaytechnologie om gebruikers te bereiken ...

TOURN INTERNATIONAL AB 8 M$

Zoekresultaten voor mikayla campinos twitter lean, instrumenten, nieuws en bedrijfsprofielen | MarketScreener (8)

Tourn International AB (publ), voorheen bekend als INEV Studios AB, is een in Zweden gevestigd bedrijf, dat de marktplaats voor beïnvloedende marketing exploiteert. Het platform Tourn.se biedt het advertentienetwerk, dat adverteerders verbindt met influen ...

CBLT INC. 1 M$

Zoekresultaten voor mikayla campinos twitter lean, instrumenten, nieuws en bedrijfsprofielen | MarketScreener (9)

CBLT Inc. is een in Canada gevestigd bedrijf dat zich voornamelijk bezighoudt met het verwerven, exploreren en verhandelen van minerale eigendommen in Canada. Het bedrijf heeft een belang van 100% in het eigendom van Copper Prince. Het eigendom is onderwo ...

LEX NIMBLE SOLUTIONS LIMITED 4 M$

Zoekresultaten voor mikayla campinos twitter lean, instrumenten, nieuws en bedrijfsprofielen | MarketScreener (10)

Lex Nimble Solutions Limited is een adviesbureau voor bedrijfsbeheer. Het bedrijf biedt training, advies en beoordelingsdiensten aan organisaties met verschillende bedrijfsdomeinen, waaronder softwareontwikkeling en -onderhoud, beheer van informatietechno ...

ASSET ENTITIES INC. 4 M$

Zoekresultaten voor mikayla campinos twitter lean, instrumenten, nieuws en bedrijfsprofielen | MarketScreener (11)

Asset Entities Inc. is een technologiebedrijf. Het bedrijf levert diensten op het gebied van sociale-mediamarketing en contentlevering via Discord, TikTok en andere sociale-mediaplatforms. Het ontwerpt, ontwikkelt en beheert ook servers voor gemeenschappe ...

ARCIMOTO, INC. 2 M$

Zoekresultaten voor mikayla campinos twitter lean, instrumenten, nieuws en bedrijfsprofielen | MarketScreener (12)

Arcimoto, Inc. houdt zich bezig met het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en verkopen van elektrische voertuigen. Het bedrijf heeft zes voertuigproducten geïntroduceerd die gebouwd zijn op het eerste Arcimoto platform en die gericht zijn op specifieke ni ...

REKO INTERNATIONAL GROUP INC. 15 M$

Zoekresultaten voor mikayla campinos twitter lean, instrumenten, nieuws en bedrijfsprofielen | MarketScreener (13)

Reko International Group Inc. is een in Canada gevestigd gediversifieerd, technologiegedreven productiebedrijf. Het bedrijf biedt ondersteuning aan fabrikanten en producenten als hun leverancier van automatiseringsapparatuur en machinale bewerkingsdienste ...

INTEVAC, INC. 100 M$

Zoekresultaten voor mikayla campinos twitter lean, instrumenten, nieuws en bedrijfsprofielen | MarketScreener (14)

Intevac, Inc. is een leverancier van dunne-film procestechnologie en productieplatforms voor hoog-volume productieomgevingen. Het bedrijf opereert via één segment, namelijk Thin Film Equipment (TFE). Het TFE segment ontwerpt, ontwikkelt en verkoopt vacuüm ...

SPROUT SOCIAL, INC. 2 048 M$

Zoekresultaten voor mikayla campinos twitter lean, instrumenten, nieuws en bedrijfsprofielen | MarketScreener (15)

Sprout Social, Inc. houdt zich bezig met het ontwerpen, ontwikkelen en exploiteren van een webgebaseerde social media management tool waarmee bedrijven hun online aanwezigheid kunnen beheren en meten. Het bedrijf biedt organisaties een gecentraliseerd pla ...

BRIGHTCOM GROUP LIMITED 217 M$

Zoekresultaten voor mikayla campinos twitter lean, instrumenten, nieuws en bedrijfsprofielen | MarketScreener (16)

Brightcom Group Limited is een in India gevestigd bedrijf dat wereldwijd op reclametechnologie, nieuwe media en internet der dingen (IoT) gebaseerde bedrijven consolideert, voornamelijk in het digitale ecosysteem. Tot de klanten van het bedrijf behoren bl ...

STARGUIDE GROUP, INC. 2 M$

Zoekresultaten voor mikayla campinos twitter lean, instrumenten, nieuws en bedrijfsprofielen | MarketScreener (17)

Starguide Group, Inc. is een Software as a Service (SaaS)-bedrijf. Het bedrijf biedt een full-service CRM-platform (Customer Relationship Management), ST Solutions. ST-Solutions is een software-bedrijfsgericht klantrelatiebeheersysteem dat de marketing-, ...

LBG MEDIA PLC 284 M$

Zoekresultaten voor mikayla campinos twitter lean, instrumenten, nieuws en bedrijfsprofielen | MarketScreener (18)

LBG Media PLC is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde digitale jongerenuitgeverij met meerdere merken en kanalen en een verstoorder in de sectoren digitale media en social publishing. Het bedrijf produceert en distribueert digitale content op verschi ...

SOSTRAVEL.COM S.P.A. 18 M$

Zoekresultaten voor mikayla campinos twitter lean, instrumenten, nieuws en bedrijfsprofielen | MarketScreener (19)

SosTravel.com SpA is een in Italië gevestigd bedrijf dat actief is in de reisindustrie. Het bedrijf biedt een internetplatform aan dat een aantal diensten aanbiedt, zoals Flight Info, dat een digitale conciërge omvat die gebruikers informeert over de tijd ...

BANG HOLDINGS CORP. 2 413 $

Zoekresultaten voor mikayla campinos twitter lean, instrumenten, nieuws en bedrijfsprofielen | MarketScreener (20)

Bang Holdings Corp. is een ontwikkelingsbedrijf. Het bedrijf is een merkbeheer- en digitaal reclamebedrijf dat inhoud en een op beïnvloeding gebaseerd marketingnetwerk biedt aan de cannabisindustrie. Het bedrijf bezit twee dochterondernemingen: Bang Digit ...

NATION MULTIMEDIA GROUP 10 M$

Zoekresultaten voor mikayla campinos twitter lean, instrumenten, nieuws en bedrijfsprofielen | MarketScreener (21)

Nation Group (Thailand) Public Company Limited is een in Thailand gevestigd bedrijf dat zich bezighoudt met het uitgeven en distribueren van kranten, het aanbieden van reclame en nieuwsdiensten. Het bedrijf heeft vijf bedrijfsgroepen: Publication Group, T ...

PT VISI MEDIA ASIA TBK 6 M$

Zoekresultaten voor mikayla campinos twitter lean, instrumenten, nieuws en bedrijfsprofielen | MarketScreener (22)

PT Visi Media Asia Tbk is een in Indonesië gevestigd geïntegreerd media convergentiebedrijf. Het bedrijf houdt zich bezig met handel, bedrijfsmanagementadviesdiensten en informatie en communicatie. De activiteiten van het bedrijf omvatten Free-to-Air (FTA ...

VAIV COMPANY INC. 45 M$

Zoekresultaten voor mikayla campinos twitter lean, instrumenten, nieuws en bedrijfsprofielen | MarketScreener (23)

VAIV Co Inc, voorheen Daumsoft Inc, is een in Korea gevestigd bedrijf dat zich bezighoudt met de levering van diensten op basis van kunstmatige intelligentie (AI) en big data. Het bedrijf levert diensten zoals AI Solver, Sometrend, AI Agent, en AI Report. ...

123Volgende

Zoekresultaten voor mikayla campinos twitter lean, instrumenten, nieuws en bedrijfsprofielen | MarketScreener (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated:

Views: 6429

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.